Artykuły

Wskazówki do upamiętania

„Uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości” (Oz 10,12). Żydzi byli narodem rolników,

Young man staying with raised hands

Przemiana umysłu

Tekst z artykułu George`a Müllera „Przemiana umysłu”. „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu