26 Mar 2018 0 Comment

Galeria najnowsza

...
12 Lut 2018 0 Comment

Piknik nad Sołą

...
12 Lut 2018 0 Comment

Galeria ogólna

...
8 Lut 2018 0 Comment

Przemiana umysłu

Tekst z artykułu George`a Müllera „Przemiana umysłu”.„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rz. 12,2; BB)Jako osoby zbawione powinniśmy zawsze pamiętać, że...
31 Paź 2016 0 Comment

Studium Księgi Objawienia od 11 Grudnia 2014r.

Od wielu tygodni w naszym zborze, w każde czwartkowe nabożeństwo, analizujemy księgi biblijne, głównie Nowego Testamentu. Poza nami już studium: 1 Listu do Koryntian, Listu do Hebrajczyków, Listów Jana i Piotra, Listu do Filemona...
31 Paź 2016 0 Comment

Egzegeza tekstu ewangelii Jana 1:1-18

Zdecydowałem się na niniejszy tekst z wielu powodów, ale przede wszystkim głównym powodem jest to, że Jan napisał swoją przedmowę do ewangelii, i uczynił z niej jądro prawdy o Jezusie Chrystusie, jako Synu Bożym, który w...