Blog

Krzyz
24 czerwca 2014 @ 19:16 by Grzegorz Sołtysik

Jezus na tronie

Witam, na początku zadam Wam proste pytanie: czy wierzymy że Jezus teraz siedzi na tronie, że jest poddane Mu wszystko, wszelka władza, panowanie, że On posiada wszelkie klucze, do wszystkich drzwi? Proste i zarazem trudne pytanie. Ale chciałem zwrócić uwagę na majestat naszego Zbawiciela. Często mówimy że Jezus zasiadł po prawicy Ojca, „nasze” tłumaczenie Biblii używa tego stwierdzenia. Ale zastanawiając się nad tym stwierdzeniem, można wysnuć wniosek że oto Jezus zasiadł na tronie, który jest po prawicy trony Boga, zasiadł na innym tronie i razem z Ojcem tworzą Majestat. Ale gdy zaczniemy grzebać w piśmie głębiej (a ja bardzo lubię grzebać) natkniemy się na pewien tekst [Mk 14:62], który mówi że Jezus „zasiadł na prawicy”, jest to niestety jedyne miejsce gdzie oryginał został dobrze przetłumaczony, bez naleciałości tzw. tradycji.
Otóż oryginalne znaczenie tego wersetu, jak i inny znaczy dosłownie że Jezus zasiadł „z prawicy”. Ale przyjrzyjmy się jeszcze czterem tekstom. W liście do Efezjan [Efez 1:20] oryginalne brzmienia tekstu brzmi „…posadził na prawicy swojej…”, kolejny tekst: [Kol 3:1] mówi że nasze myśli muszą być w niebie, gdzie Jezus „… siedzi Chrystus na prawicy…”
I kolejny tekst pochodzący z listu do Hebrajczyków [Hbr 1:13], autor przytacza słowa z księgi Psalmów, ale również w tym tekście oryginalnie pisze że Ojciec zwraca się do Jezusa by
„… zasiadł na prawicy…”, albo jeszcze dosłowniej by zasiadł z prawej strony.
Teraz ostatni werset,tez z tego samego listu [Hbr 8:1], autor mówi o najważniejszej rzeczy dla nas, że mamy takiego arcykapłana który usiadł „… na prawej…” stronie tronu.
Zdaje sobie sprawę że to „tylko” niuanse w wyrażeniach i słowach, lecz chce zwrócić uwagę że te szczegóły zmieniają sens całości. Jezus zasiadł nie obok tronu Ojca, czy u jego podnóżków, lecz zasiadł na tym samym tronie z Ojcem! Prorok Izajasz gdy widzi tron Boga widzi Pana na tym tronie [Izaj 6:1], lecz terafy wołały „…Święty, Święty, Święty…” [Izaj 6:3], bo widziały głębiej tron Boży widziały wszystkich, którzy siedzą na tronie.
Jaki wniosek z tych tekstów, Jezus siedzi wspólnie na tronie Ojca, nie jest mniejszy, lecz równy Ojcu, tak jak kiedyś powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” [Jan 10:30]

O autorze

Podobne artykuły

Komentarze

Brak Komentarzy