31 Paź 2016 0 Comment

Studium Księgi Objawienia od 11 Grudnia 2014r.

Od wielu tygodni w naszym zborze, w każde czwartkowe nabożeństwo, analizujemy księgi biblijne, głównie Nowego Testamentu. Poza nami już studium: 1 Listu do Koryntian, Listu do Hebrajczyków, Listów Jana i Piotra, Listu do Filemona...