Kazanie z dnia 2 czerwca 2019r. – Brat Piotr Kukla

Kazanie z dnia 9 czerwca 2019r. – Brat Grzegorz Sołtysik

Kazanie z dnia 6 Października 2019r – Brat Józef Hydzik

Kazanie z dnia 20 Października 2019r. – Brat Grzegorz Sołtysik

Kazanie z dnia 10 Listopada 2019r -Brat Arek Bibrzycki i Krzysztof Raszka