Kazanie z dnia 10 Listopada 2019r -Brat Arek Bibrzycki i Krzysztof Raszka

Kazanie brata Romana Gawła z dnia 17 Listopada 2019r.

Kazanie z dnia 24 Listopada 2019r. – Brat Bogdan Kiona

Kazanie brata Piotra Kukli z dnia 15 grudnia 2019r.