Usługa, brata Bogdana Kiony

Usługa ewangelizacyjna, brata Andrzeja Lubera

Usługa ewangelizacyjna, brata Józefa Hydzika

Świadectwo osób przystępujących do chrztu

Chrzest w naszym zborze

Kim są Zielonoświątkowcy

Chrzest w naszym zborze