Na tej stronie znajdują się wybrane z serwisu YouTube  filmy i pliki wideo. Są to materiały związane z działalnością naszej społeczności, imprez zborowych, usług gości, którzy usługiwali w naszym zborze, ale również pliki poruszające tematy naszej wiary i nauczania biblijnego, które można oglądać w serwisie YouTube.

Most do Babilonu –  Dwuodcinkowy film dokumentalny poruszający temat tłumaczeń Pisma Świętego, i prób jego fałszowania. Opowiada historie prób zdyskredytowania tekstu Pisma.

Most do Babilonu, część pierwsza

Most do Babilonu, część druga

Usługi braci, którzy odwiedzili nasz zbór i usługiwali w naszej społeczności.

Występ zespołu w pierwszy dzień świąt, 21 kwietnia 2019r.

Usługa brata Kiony

Usługa ewangelizacyjna, brata Józefa Hydzika

Chrzest w naszym zborze

Usługa ewangelizacyjna, brata Andrzeja Lubera

Świadectwo osób przystępujących do chrztu

Kim są Zielonoświątkowcy