Kim jesteśmy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Pochodzimy z różnych środowisk, posiadamy różne wykształcenie i wykonujemy różne zawody. Jesteśmy grupą osób, spośród których każda w pewnym momencie swojego życia usłyszała i osobiście uwierzyła w Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i której życie od tej pory uległo zmianie. Każdego z nas Bóg prowadzi w indywidualny i wyjątkowy sposób. Czasami nasze doświadczenia są podobne a czasami zupełnie różne. Niezależnie od tego, jak kształtuje się nasza droga, pragnienie Bożego serca wobec każdego z nas zawsze jest takie samo – otoczyć człowieka miłością, przebaczeniem i pomocą. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których połączyło doświadczenie Bożej miłości. Miłości, która jest niezasłużonym darem. To Boża miłość i łaska sprawiły, że mogliśmy się nawrócić, pokutować i położyć naszą nadzieję w Bogu żywym. Bóg zmienił nasze życie poprzez swojego Syna Jezusa, którego dał, jako zastępczą ofiarę, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy.

Boże Słowo – Pismo Święte, jest wyznacznikiem naszej drogi, fundamentem naszej wiary. Wierzymy, że wskazania objawione w tej Księdze nie straciły swej mocy ani aktualności. Żyjemy dla Boga a pomaga nam w tym Duch Święty, którym Pan nas obdarował, aby nas prowadził i wspierał. Łączy nas Jezus Chrystus – Jego zbawienie, łaska i miłość.

„A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” 1Jn 4:16

Nasze Wyznanie Wiary

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki”
Hebrajczyków 13:8.

1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

8. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.