Hbr 6:1-2 “Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.


Część 1. Wprowadzenie do tematu, fundamentów wiary

Część 2. O odwróceniu się od martwych uczynków

Część 3. O wierze w Boga

Część 4. O chrztach

Część 5. O wkładaniu rąk

Część 6. O zmartwychwstaniu

Część 7. O sądzie wiecznym

Część 8. Podsumowanie i zakończenie

Komentarz pastora do ostatniej części