29 mar 2019 0 Comment

Proces aktualizacji strony.

Od dzisiejszego dnia rozpoczyna się aktualizacja naszej strony, według wytycznych RODO. Ale jednocześnie strona zostanie zaktualizowana, pod względem zawartości, tzn. grafika, zdjęcia, jak również pliki dźwiękowe. Oczywiście...
31 paź 2016 0 Comment

Studium Księgi Objawienia od 11 Grudnia 2014r.

Od wielu tygodni w naszym zborze, w każde czwartkowe nabożeństwo, analizujemy księgi biblijne, głównie Nowego Testamentu. Poza nami już studium: 1 Listu do Koryntian, Listu do Hebrajczyków, Listów Jana i Piotra, Listu do Filemona...