Wszystko, co znajdziecie na naszej stronie ma zaświadczać o tym, że jako Chrześcijanie – w każdym przejawie naszego życia – pragniemy wskazywać na osobę Jezusa Chrystusa i tylko Jemu oddawać cześć.

Tak więc, nie tyle jest to strona o nas, co – przede wszystkim – o Jezusie Chrystusie, który żyje w nas! To On nas odnalazł, pociągnął za Sobą i dał nowe życie.Tego właśnie dokonała moc Bożej miłości w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że ta miłość wyraziła się – w jakże dramatyczny sposób – w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy na tę miłość wiarą i wtedy nastąpiła zmiana: wyszliśmy z niewoli grzechu do nowego życia w przyjaźni z Bogiem.

Rozpoczął się proces, który z jednej strony powoduje wspaniałe zmiany, ale z drugiej prowadzi także do trudnych decyzji! Nie oferujemy więc Chrześcijaństwa w wersji uproszczonej, nie wymagającej od człowieka trwałego odwrócenia się od grzechu, ale takie, które jest konsekwencją słów Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”. Prawda jest taka, że życie z Bogiem jest wspaniałe, ekscytujące i ma wielką wartość, ale pociąga także za sobą chwile, w których na przekór wszystkiemu musimy podejmować decyzje, które podobają się Bogu! Przekonujemy się o tym każdego dnia.

Dziękujemy Panu Jezusowi Chrystusowi za Kościół, stanowiący wspólnotę braci i sióstr powołanych do nowego życia, którzy – jak w dobrej rodzinie – służą sobie nawzajem pomocą, zachętą, nauką i korektą – jeśli trzeba. Dziękujemy Jezusowi za Ducha Świętego, który we wszystkim obecny, uzdalnia i wyposaża nas do życia w wierze. Dziękujemy Bogu za Pismo Święte, które stanowi dla nas jedyną normę i wyznacznik zasad wiary.

Teraz, kiedy już wiecie trochę o nas, mamy nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie do głębszego zapoznania się z treścią naszej strony. Liczymy na to, że stanie się ona dla was zachętą do nawiązania osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i rozpoczęcia nowego życia z Nim. Mamy nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się poza wirtualną rzeczywistością na jednym z naszych spotkań, by razem oddawać chwałę jedynemu prawdziwemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Najnowsze kazania

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

Najnowsze Kazanie

14 mar 2018 0 Comment Edward Lorek
Usługa brata Edwarda Lorka. 16 Luty...

Galerie fotograficzne

Życie naszej wspólnoty w obrazach