Studium Księgi Objawienia od 11 Grudnia 2014r.

Od wielu tygodni w naszym zborze, w każde czwartkowe nabożeństwo, analizujemy księgi biblijne, głównie Nowego Testamentu. Poza nami już studium: 1 Listu do Koryntian, Listu do Hebrajczyków, Listów Jana i Piotra, Listu do Filemona i do Tymoteusza, oraz Listu do Rzymian. Teraz nasz kochany pastor, postanowił zmierzyć się z Księgą Apokalipsy, czyli objawienia. Od czwartku, tj. 11 grudnia (godz. 18.00) zapraszamy na początek fascynującej podróży przez Księgę Objawienia.